Lyhytterapia 

Kognitiivinen lyhytterapia on

 • ajallisesti rajattu (esim. 1–20 tapaamiskertaa)
 • tavoitteellinen ja muutoshakuinen - tähtää ajattelu- ja toimintatapojen muutokseen
 • työtavoiltaan aktiivinen - asiakas harjoittelee myös tapaamisten välillä

Kognitiivisesta lyhytterapiasta voi olla apua

 • elämän muutos- ja kriisitilanteissa
 • valintojen tekemisessä
 • itsetuntemuksen lisäämisessä
 • työhön tai opiskeluun liittyvän kuormituksen ja uupumuksen käsittelyssä
 • tunnetaitojen kehittämisessä
 • ihmissuhdetaitojen harjoittelussa
 • terveystottumusten muuttamisessa
 • uniongelmissa
 • masennuksen, ahdistuksen ja pelkojen käsittelyssä
 • merkityksellisyyden löytämisessä elämään
 • muutosprosessien käynnistämisessä
 • riippuvuuksista irtautumisessa